Debatindlæg og taler

Tiltrædelse som formand for PS!

GF18: Debat om formandens tale

Radikale Ventres
landsmøde 2017

Danske Regioners generalforsamling 2017

Flere muskler til sundhedsvæsenet!

”Vi kan ikke mere!” De ord er den seneste tid blevet gentaget adskillige gange af både personale og ledere i sundhedsvæsenet. ”Tempoet kan ikke skrues mere op” lyder det...

Samarbejde, samarbejde, samarbejde

Godt samarbejde kan i sandhed være svært. Det gælder generelt i livet, og måske særligt i politik, hvor magt, meninger og målinger ofte forstyrrer billedet. Alligevel er det de valgte...

Grønne hospitaler

Region Hovedstaden er en stor virksomhed. Med cirka 40.000 ansatte og et budget på 38 mia. er det en af Danmarks største arbejdspladser. Derfor har regionen heller ikke kun et
ansvar for at drive hospitaler...

Nyt IT på hospitalerne

For ca. 8-10 år siden hørte jeg et foredrag af en person, der kom fra Institut for Fremtidsforskning. Han nævnte, at implementeringen af en fælles, elektronisk patientjournal på de danske hospitaler...

Har vi brug for politikere
i regionerne?

Som regionsrådsmedlem er der mange, der gerne vil vende deres tanker om regionernes berettigelse med mig. De fleste har en umiddelbar fornemmelse af, at...

Sundhed skal styres
efter kvalitet

New Public Management (NPM) er til debat for tiden. Er det en velegnet metode til at styre en velfærdsstat efter? Inden for sundhedsvæsenet er der i høj grad også...

Videreuddannelse af paramedicinere

Regionsrådsmedlem Torben Kjær undrer sig i et debatindlæg d. 10. april over, at jeg som formand for Regionens Sundhedsudvalg foreslår, at paramedicinere...

Kasketforvirring?

Regionsrådsmedlem og kommunal-bestyrelsesmedlem i Hørsholm, Anne Ehrenreich, skriver her i avisen d. 15. september, at hun beklager, at buslinje 375R er blevet afkortet, og gør det klart, at det ikke er...

Radikale fortsat mod
Ring 5-reservationer

I et læserbrev d. 16.2 her i FAA anklager Enhedslisten De Radikale for at gå imod partilinjen på Christiansborg og skifte holdning hvad angår ønsket om at ophæve...

To-sengsstue bedre
end gangplads

I et debatindlæg her i avisen d 9. juni, beskriver Leila Lindén, hvorfor socialdemokratiet fortsat går ind for, at alle sengestuerne på det kommende nye Nordsjællands Hospital...

Bemanding af akutlægebil

På det seneste møde i Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden diskuterede vi den fremtidige bemanding af akutlægebilen på Bornholm. Et emne, der også har været...

Sundhedshus skal
være fælles

Når Helsingørs nye sundhedshus til 250 millioner kroner står klar i 2021 - med kommunale sundhedstilbud tilføjet en akutklinik og ambulatorier, som Region Hovedstaden...

Radikale foreslår talegenkendelse til Sundhedsplatformen

Et talegenkendelsesmodul skal gøre livet lettere for de hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden, hvis klinikere skriver mest fritekst i journalsystemet...

Friregioner i Danmark

”Frikommuner” er et nyt begreb i Danmark. Regeringen har åbnet for, at en række kommuner får en særlig mulighed for at afprøve nye måder at varetage deres opgaver på. At de kan slippe for de fastsatte...