Grønne hospitaler

Radikal dialog, 2017

Region Hovedstaden er en stor virksomhed.  Med cirka 40.000 ansatte og et budget på 38 mia. er det en af Danmarks største arbejdspladser.  Derfor har regionen heller ikke kun et ansvar for at drive hospitaler og andre institutioner med en høj faglig kvalitet, men også for at drive dem ”grønt”. Region Hovedstaden har med andre ord en klar forpligtelse til at være én af dem, der går forrest i kampen for at reducere CO2-udslippet og sikre klimaet. Det er en opgave, som vi radikale kæmper for skal blive løst bedst muligt.

Siden 2013 har der politisk været fastsat følgende mål for CO2-reduktion i Regionen som virksomhed:

Det seneste ”klimaregnskab” viser heldigvis, at der har været reduktioner i CO2-udslippet siden 2013, og at målene kan nås, hvis udviklingen fortsætter på samme måde. Men kan den det? Måske er de laveste frugter plukket først, så arbejdet løbende vil blive sværere og sværere? Jeg tror ikke, at der er tvivl om, at det kræver et vedvarende politisk pres at holde fast på, at dette er et fokusområde, som man ikke kan slække på hen ad vejen.

Ét af de områder, som vi radikale har haft et særligt øje på, og løbende fremhæver vigtigheden af, er muligheden for grønne indkøb inden for udbudslovens rammer. Region Hovedstaden køber ind for 10 mia. kr. om året. Vi bør udnytte markedssituationen, når regionen køber nye ydelser, installationer, transportmidler, apparatur m.m. til at gå i dialog med leverandørerne om mulige energieffektive løsninger. Det betyder, at regionen ikke automatisk skal gå efter de løsninger, som på kort sigt er billigst, men altid have det langsigtede perspektiv – herunder klimapåvirkning - af investeringer for øje.  Det betyder også, at Region Hovedstaden skal udnytte muligheder for at støtte udvikling af ny, grøn teknologi ved at indgå i offentlige-private partnerskaber eller innovationsprojekter. Gerne med både private virksomheder og vidensinstitutioner, som kan være med til at investere, og senere også få del af besparelsen på driften. Dette vil ikke alene give incitament til energirigtige løsninger til regionen, men også styrke en teknologisk udvikling af nye produkter, der senere kan kommercialiseres og dermed støtte etableringen af nye grønne teknologiske virksomheder i regionen.

Med de mange hospitalsbyggerier, som er i gang lige nu, er mulighederne for grønne indkøb og samarbejde med private aktører er mange, og de skal selvfølgelig udnyttes. Det har der allerede været gode eksempler på. Fx har Rigshospitalet – Glostrup udbudt affalds- og spildevandsrensningsanlæg som et offentligt-privat partnerskabsprojekt. Målet er bl.a. at spildevandet skal renses så godt, at det opnår drikkevandskvalitet. Og hospitalets nye anlæg for køling, el og nødstrøm, som skal sikre kapacitet nok til det udvidede hospital, bliver også etableret som et fælles investeringsprojekt med en privat partner.

I regionens forretningsudvalg er vi politikere ved at udarbejde et oplæg til en ny ressourcepolitik. Klimavenlighed har ikke været en specifik del af den hidtidige indkøbspolitik, så for os radikale er det en oplagt mulighed for igen at sikre, at klimavenlig ressourceudnyttelse og en tydelig grøn indkøbsstrategi fortsat skal være et fast og nedfældet princip i Region Hovedstaden. Vi kæmper videre….!