Nyt IT på hospitalerne

Radikal dialog, 2016

For ca. 8-10 år siden hørte jeg et foredrag af en person, der kom fra Institut for Fremtidsforskning. Han nævnte, at implementeringen af en fælles, elektronisk patientjournal på de danske hospitaler, var det eneste projekt han kendte, der bevægede sig med en fart svarende til kontinentaldriften. Eller sagt på en anden måde: allerede dengang, var det ekstremt pinligt, at hospitalerne var så usandsynligt langsomme om at udvikle koordinerede elektroniske systemer til opsamling af patientoplysninger.

Set i det lys, er det rigtig godt, at Region Hovedstaden og Region Sjælland omsider er i gang med at implementere én, fælles elektronisk patientjournal: Sundhedsplatformen. Det er Danmarkshistoriens største sundheds-IT projekt, som også introducerer en ny rolle for patienter, idet man får nye muligheder for adgang til egne data samt kommunikation med de sundhedsprofessionelle. Sundhedsplatformen bliver rullet ud på alle hospitaler over de næste to år. Første skridt var ibrugtagningen på Herlev og Gentofte hospital i maj måned. Næste step er implementeringen på Rigshospitalet til november. De øvrige tre regioner er p.t. ikke interesserede i at deltage i projektet, men håbet er, at de også bliver koblet på med tiden.

Sundhedsplatformen har påkaldt sig meget opmærksomhed hen over sommeren. At skifte hele IT-systemet på et helt hospital på én gang er ikke uproblematisk. Det største problem har været, at programmet ikke nåede at blive så færdigt, som man havde regnet med, inden skiftet. Det betød, at personalet heller ikke nåede at blive ordentligt oplært eller forberedt til nye arbejdsgange. Mange har været dybt frustrerede over dette, og det har ikke været optimalt. For at lette skiftet har det været aftalt, at hospitalet kun kørte på 75% af normal produktion i en række uger samt været uddannet 500 superbrugere og tilført 300 superbrugere fra Rigshospitalet. Personalet har desuden fået forbud mod ferieafholdelse i en 3-måneders periode omkring implementeringen, og IT-afdelingen har med 650 ansatte kørt i højeste omdrejninger for at rette de indrapporterede systemfejl. Men den største hjælp er dog nok kommet fra vores meget loyale personale, som i stor stil har arbejdet over til langt ud på aftenerne. Vi skylder dem en stor tak for det!

Status på nuværende tidspunkt er, at det stille og roligt går fremad, men at der stadig er problemer med programmet inden for visse applikationer. Der er lidt forskel på, i hvor høj grad personalet har fundet sig tilrette med programmet og tilpasset det til afdelingernes egne behov, men flere læger og sygeplejersker siger nu, at de arbejder hurtigere i det nye program end de gjorde i de gamle.  Mange steder kan man næsten tale om en kulturforandring, da lægernes brug af diktafon også er stoppet. Men det vigtigste er, at der i skrivende stund ikke er indrapporteret alvorlige patient-hændelser, som er direkte relateret til Sundhedsplatformen.

Implementeringen på Rigshospitalet til november bliver heller ikke uproblematisk, men med alle de fejl, der indtil videre er udbedret samt en meget bedre mulighed for oplæring af personalet, skulle det gerne blive en væsentligt bedre proces. Indtil videre køres efter den oprindelige tidsplan, men der er fortsat mulighed for at udskyde implementeringen på Rigshospitalet, hvis ikke de større fejl i programmet når at blive rettet.

Vi følger derfor fortsat projektet tæt. Indtil videre er vores konklusion, at fordelene – trods alt – langt overstiger ulemperne.