Radikale fortsat mod Ring 5-reservationer

Frederiksborg Amts Avis: 16. februar 2017

I et læserbrev d. 16.2 her i FAA anklager Enhedslisten De Radikale for at gå imod partilinjen på Christiansborg og skifte holdning hvad angår ønsket om at ophæve arealreservationerne til en kommende Ring 5. Det rygte vil jeg hermed gerne aflive.

De Radikale stemte på et møde i Region Hovedstadens Miljø- og Trafikudvalg – ikke imod ophævelse af reservationerne – men for at udsætte behandlingen af forslaget indtil udvalgsarbejdet i Folketingets Transport- og Bygningsudvalg er færdigt, og indtil der foreligger en nærmere analyse af alternative udviklingsmuligheder for vejnettet i hovedstadsområdet. Denne analyse forventes at være færdig til sommer.

Vi ønsker således fortsat at ophæve reservationerne til gavn for både de berørte borgere og for naturområderne. Og vi mener fortsat ikke, at det er en ideel løsning af trængselsproblemerne omkring København, at bygge motorveje, som vil lede flere biler ind i byen, hvor der alligevel ikke er plads til dem. Men vi kan godt leve med, at vente på en udvalgsbehandling i Folketinget, hvor partierne kan gå i dialog med hinanden, og hvor udviklingsmuligheder og konsekvenser kan blive diskuteret på et sagligt grundlag. Hvis vi dermed kan finde en løsning, der kan få en bredere politisk opbakning, vil det jo ikke skade sagen.

I Folketinget er det i øvrigt alle partier, der nu er enige om at afvente yderligere forhandlinger om sagen, inden forslaget sendes til endelig afstemning. Så man kan jo spørge sig selv, om det ikke nærmere er Enhedslistens medlemmer i Regionsrådet, der ikke er helt er up-to-date med deres partilinje på Christiansborg, når de ikke ønsker at vente på udvalgsarbejdet?