To-sengsstue bedre end gangplads

I et debatindlæg her i avisen d 9. juni, beskriver Leila Lindén, hvorfor socialdemokratiet fortsat går ind for, at alle sengestuerne på det kommende nye Nordsjællands Hospital, skal være enestuer. Vi radikale er helt enige i, at enestuer er at foretrække i et nyt hospitalsbyggeri. Der er mange fordele. Heldigvis bliver der da også under alle omstændigheder en del enestuer på det nye hospital. 

Men desværre er realiteten, at byggepriserne er steget mere end budgetteret, og vi har derfor ikke råd til at bygge alle de planlagte 662 sengepladser som enestuer. Så valget står nu mellem, om vi skal etablere 570 sengepladser, som alle bliver i enestuer, eller om vi skal holde fast i at etablere de nødvendige 662 sengepladser, og så acceptere, at en del af sengepladserne bliver i to-sengsstuer? Stillet overfor dette valg, går vi ind for etableringen af to-sengsstuerne. Vi vil nemlig gerne holde vores løfte om, at det nye hospital får den nødvendige kapacitet, herunder at patienterne kan ligge på en stue i stedet for på gangen.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Nordsjællands hospital igennem de seneste år har haft voldsomme problemer med overbelægning, og der har verseret billeder af patienter, der ikke bare ligger på gangene, men også er blevet kørt ind i diverse andre rum, hvor man må ligge ved siden af vasketøj m.m. Dette må og skal vi komme ud over, og én af vejene er at sikre, at vi bygger nye sygehuse med et tilstrækkeligt antal sengepladser.

Det er selvfølgelig svært at spå om det præcise behov 5-6 år ud i fremtiden. Befolkningsprognoserne og behandlingsmetoder ændrer sig. Men 662 sengepladser er i forvejen lavt sat, og faktisk en del mindre end antallet på det nuværende hospital. Viser det sig, at vi alligevel kan nøjes med færre sengepladser, kan man jo altid lægge én patient i en to-sengsstue, mens det omvendte ikke kan lade sig gøre.

Sidste barriere er nu, at vi skal have tilladelse fra Sundheds- og Ældreministeriet til at ændre den oprindelige plan. Men mon ikke, at Sophie Løhde vil give os det?