Videreuddannelse af paramedicinere

Regionsrådsmedlem Torben Kjær undrer sig i et debatindlæg d. 10. april over, at jeg som formand for Regionens Sundhedsudvalg foreslår, at paramedicinere fremover skal have mulighed for at kunne efteruddanne sig til at tage job på hospitalerne. Jeg vil derfor gerne forklare nærmere.

Man skal have 7 års erfaring i ambulancen for at blive paramediciner. Uddannelsen bygger ovenpå uddannelserne til hhv. ambulanceassistent og -behandler, og indebærer bl.a.l skoleforløb, hvor man erhverver sig yderligere faglige kompetencer i forhold til medicinering og udførelse af livreddende behandling. Men desværre stopper mulighederne hér. Hvis man som paramediciner på et tidspunkt gerne vil videre med sit fag, er der ingen muligheder for videreuddannelse.

Jeg tror, at det er de færreste i dagens Danmark, der ønsker at være stavnsbundet til den samme type job hele livet. F.eks. ser vi også anæstesisygeplejersker, som efter flere år på operationsstuerne får lyst til at komme ud og køre akutbil og være en del af den præhospitale indsats. Det kan lade sig gøre med en særlig efteruddannelse. På samme måde, mener jeg også, at man kunne være åben for at bruge paramedicinernes kompetencer inde på hospitalerne. Eller f.eks. at indføre de muligheder, man har i England, hvor paramedicinere kan tage en masteruddannelse og arbejde med forskningsprojekter, som øger viden og evidens indenfor faget.

Muligheden for efter- og videreuddannelse med henblik på at kunne flytte sig til andre stillinger øger mobiliteten og tilfredsheden på arbejdsmarkedet. Det vil jeg gerne støtte, og det regnede jeg egentlig også med, at Enhedslisten gerne ville?