25 års erfaring indenfor sundhedsområdet

Karin Friis Bach

Jeg er uddannet farmaceut og har arbejdet indenfor sundhedsområdet i 25 år både i det private og det offentlige og både som medarbejder og som leder. Jeg har oplevet vores sundhedsvæsen meget tæt på som patient, da jeg selv fik brystkræft, og som pårørende til nære familiemedlemmer og venner.

Det har givet mig lyst til at bidrage til udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Og det har givet mig erfaringer, jeg gerne vil bruge.

I den sidste valgperiode har jeg været centralt placeret som næstformand i Region Hovedstaden, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner og formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Jeg har kæmpet for lighed i sundhed og for mere forebyggelse, og har skabt konkrete resultater  når det gælder indsatsen for borgere der både har psykiske og fysiske problemer. Jeg har været drivende i arbejdet for at sætte ind overfor rygning og alkoholmisbrug.

Jeg har arbejdet for bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, så man som bruger ikke skal føle man bliver kastet rundt mellem læger, behandlere og hospitaler, men kan få én indgang og et samlet og trygt forløb.

Jeg har knoklet for at ændre den måde, vi leder og styrer sundhedsvæsenet på som formand regionens udvalg for værdibaseret styring. For mig er det vigtigt, at sundhedsvæsenet ikke længere kun styres efter aktivitet, men at vi sætter fokus på det, som reelt giver værdi for patienterne. Vi skal sikre et sundhedsvæsen, hvor der både ydes en høj faglig kvalitet og samtidig er plads til at tage hensyn til det enkelte menneske. Jeg har tillid til, at personalet på hospitalerne godt selv kan finde de bedste løsninger for at nå dette mål. Vi skal væk fra kontrol og detailstyring og over til mere frihed til personalet.

Jeg har arbejdet for at skabe en innovativ region, hvor vi bliver bedre til at understøtte de mange dygtige forskere, vi har i regionen og til at udnytte den nyeste sundhedsteknologi. Og jeg har arbejdet for at få FNs Verdensmål og ikke mindst klimaindsatsen integreret i alt, hvad vi laver.

Det arbejde vil jeg gerne fortsætte og styrke.

Fremfor alt har jeg også stærke meninger om, hvordan man driver politik og opnår resultater. Det handler om at lytte åbent og vise respekt for hinanden. Og om viljen til at samarbejde fremfor lysten til politisk benspænd. Det handler om at være ærlig og modig. At gå efter de bedste løsninger, og ikke kun de letteste. 

Det er vigtigt for mig, og jeg tror, jeg fortsat har meget at give.